Ramowy rozkład dnia

6.30 – 7.30 Schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy dowolne służące realizacji
pomysłów dzieci, praca indywidualna i w małych grupach, zabawy integrujące grupę,
ćwiczenia ogólnorozwojowe

8.00 – 8.15 Zabawy i ćwiczenia gimnastyczne poranne zaostrzają nam apetyt na pierwszy posiłek. Pamiętamy o zabiegach higieniczno-sanitarnych

8.15 – 8.30 Z apetytem zjadamy ŚNIADANIE

8.30 – 11.45 Realizacja zadań edukacyjnych stymulujących rozwój dziecka zgodny z jego możliwościami. Spacerujemy, bawimy się w ogrodzie przedszkolnym, lub w przypadku niepogody w sali podejmujemy zabawy w kącikach tematycznych, zabawy i ćwiczenia indywidualne i w grupach, obserwacje, zajęcia logopedyczne, rytmiczne, swobodne zabawy wg własnych zainteresowań.

11.45 – 12.00 Przygotowujemy się do obiadu. Pamiętamy o zabiegach higieniczno –
sanitarnych.

12.00 – 12.30 Zjadamy smaczny i zdrowy OBIAD

12.30 – 13.30 Czas relaksu i odpoczynku przy muzyce, bajce, ze swoja ulubiona poduszką. Najmłodsi odpoczywają na leżaczkach. Spacery, zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub w razie niepogody w sali, zajęcia ruchowe, piłkarskie, zajęcia profilowane – szachy, j. angielski.

13.30 Przygotowujemy się do podwieczorku. Pamiętamy o zabiegach higieniczno-
sanitarnych.

13.45 – 14.00 Czas na PODWIECZOREK, czyli nasze ulubione smakołyki

14.00 – 16.30 Praca indywidualna z dzieckiem zdolnym oraz zajęcia wyrównawcze,
zabawy integrujące grupę z udziałem nauczyciela, zajęcia dodatkowe zgodne z profilem przedszkola, kółka zainteresowań, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci w kącikach tematycznych, służące realizacji pomysłów dzieci.