Pracownicy obsługi

INTENDENT
VIOLETTA SOCHA

KUCHNIA:
KAMILA WALKOWIAK
MAŁGORZATA FERSTER
EDYTA GOLUCH

ASYSTENT NAUCZYCIELA:
JOANNA SKRZYPCZAK
JOANNA KAMINSKA
IZABELA SKAŁECKA
WIESŁAWA JANISZEWSKA
GRAŻYNA TYCZYŃSKA
IWONA WOSIAK

POMOC PEDAGOGICZNA:
KLAUDIA KOWALCZYK

WOŹNY – KONSERWATOR
EMILIAN KAPTUREK